Φούρνος Πορσελάνης Sat-4

Δυνατότητα όπτησης ολοκεραμικών.

Μικρές εξωτερικές διαστάσεις,
καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο (30x34 cm).

Προγραμματιζόμενη στάθμη κενού.

Αντλία υψηλού κενού
(0,1 mbar).

Μούφλo άμεσης θέρμανσης. Μεγάλη διάρκεια ζωής.


Χαρακτηριστικά:

 • Οθόνη SVGA υψηλής ανάλυσης.
 • Πληκτρολόγιο 25 πλήκτρων.
 • 96 Προγραμματιζόμενοι κύκλοι όπτησης.
 • 18 Παράμετροι σε κάθε κύκλο.
 • Εγγραφή ονόματος σε κάθε πρόγραμμα με 37 χαρακτήρες (ελληνικά - λατινικά).
 • Ονομαστικός κατάλογος προγραμμάτων.
 • Επιλογή και εκτέλεση προγράμματος με το όνομά του ή αριθμό.
 • Γραφική παράσταση του κύκλου όπτησης.
 • Ρολόι πραγματικού χρόνου.
 • Συνεχής ένδειξη θερμοκρασίας - πίεσης - χρόνου.
 • Αυτόματη συνέχιση του κύκλου μετά από διακοπή τάσης.
 • Έλεγχος του μούφλου κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
 • Έλεγχος θερμοζεύγους.
 • Έλεγχος στάθμης κενού κατά την εκτέλεση προγράμματος.
 • Έλεγχος γείωσης και διαρροών.
 • Παρουσίαση μετρήσεων και στοιχείων λειτουργίας για την εύκολη συντήρηση.
 • 50 ενδεικτικά προγράμματα στη διάθεση του χρήστη.