Η Εταιρεία

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
Πάροδος Διοδώρου, Βελβίτσι, 26443 Πάτρα
Τηλ.: [2610] 459.061 - Fax: [2610] 459.162

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Άστρους 15-17, 10441 Αθήνα
Τηλ.: [210] 932.3684

E-mail: info@kel.com.gr