Συσκευή Φωτοπολυμερισμού

Ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή


Χαρακτηριστικά:

 • Ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή.
 • Επιλογή χρόνου από 1 έως 15 λεπτά.
 • Ψηφιακή απεικόνιση χρόνου.
 • Φωτιζόμενη οθόνη.
 • Απλός χειρισμός με τρία πλήκτρα.
 • Ηχητικό σήμα στο τέλος του πολυμερισμού.
 • Τέσσερις λυχνίες δύο φασμάτων.
 • Μεταλλική κατασκευή.
 • Ανοξείδωτες ανακλαστικές εσωτερικές επιφάνειες.
 • Προεπιλογή χρόνου φωτοπολυμερισμού.
 • Εύκολη αλλαγή λυχνιών χωρίς να ανοιχτεί η συσκευή.